HTX VẬN TẢI BỐC DỠ HƯƠNG PHƯƠNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Đội 1 xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
Điện thoại : 0203833890
Tên giám đốc : Nguyễn Ngọc Tuân