TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SIMACAI

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Mưu